Gmail.com или Googlemail.com

Това е gmail.com или googlemail.com? Отговорът на този въпрос зависи от държавата, в която живеете, и кога сте регистрирали акаунт в Google Mail.

Повечето потребители, които са се регистрирали за акаунт в Gmail, получават имейл адреса във формата който виждате най-често в мрежата. Потребителите, които живеят в Германия или Обединеното кралство, обаче получават по подразбиране адреси, освен ако не са регистрирали акаунт преди юни 2005 г. или октомври 2005 г., тъй като в този случай им е било разрешено да пазят адреса на gmail.com.

Защо два имейл адреса? Правни спорове в тези две юрисдикции принудиха Google да промени имейл адреса по подразбиране от gmail.com на googlemail.com с правилото, че вече регистрирано потребителско име на gmail.com няма да позволи регистрацията на потребителското име на googlemail.com и вице верша.

Също така е интересно да се отбележи, че двата домейна на електронната поща на Google са взаимозаменяеми. Изпратените до ще достигнат до потребителите, и до верса.

Административният имейл адрес за потребители от тези две страни обаче е адресът на googlemail.com, а не gmail.com. Потребителите от Обединеното кралство видяха скорошна промяна, след като Google обяви, че ще прекрати адресите на googlemail.com. Новите регистрации от Обединеното кралство вече ще получат имейл адрес на gmail.com, докато старите потребители имат възможност да преобразуват адреса си на googlemail.com в gmail.com.

Само потребители от Германия са останали с имейл адреси googlemail.com, докато останалата част от света се радва на gmail.com адреси.

Все пак дори потребители от немски език могат да използват и двата имейл адреса, когато използват услугата за електронна поща.

Актуализация : Google успя да получи правата за използване на Gmail в Германия през 2012 г. От юни 2012 г. всички нови регистрации от Германия получават имейл адреси gmail.com, както всеки друг.

Можете да срещнете имейл адрес googlemail.com от време на време, но това трябва да бъде по-скоро изключение, отколкото редовно срещане дори във Великобритания или Германия.