Ipod Disk Mode Ок за прекъсване

Съобщението на iPod „Disk Mode Ok to Disconnect“ се появи внезапно на моя iPod Nano, без да съм съзнателно да включа този режим. Опитах се да използвам бутоните или колелото, за да го изключа, но като че ли нищо не работи. Бях отчаян и реших в Google за решение. Много хора използват iPod и беше много малко вероятно аз да съм единственият, който изпитва този странен дисков режим.

Научих, че единственият начин да излезете от дисковия режим ще бъде нулиране на iPod. Казах ли, че го мразя, че iPod не може да бъде изключен напълно, няма изключен ключ. Е, за да нулирам по-нов iPod модел, трябваше да следвам следните стъпки:

За да изключите режима на iPod Disk :

  1. Включете и изключете ключа за задържане.
  2. Натиснете и задръжте бутона Select и Menu за повече от десет секунди. Ако имате различни бутони, опитайте вместо това бутоните Възпроизвеждане / Пауза и Меню, докато се появи логото на Apple.
  3. Трябва да се появи нормалният екран за избор, вашият iPod е извън режим на диск.

За да включите iPod Disk режим :

  1. Включете и изключете ключа за задържане
  2. Натиснете и задръжте бутона за избор и меню за шест + секунди
  3. Пуснете двата бутона, когато се появи логото на Apple
  4. Натиснете и задръжте бутона Избор и възпроизвеждане, докато се появи текстът на режима на диска

Методът може да се различава за вас, в зависимост от модела на iPod, който използвате. Apple има подробна информация за това как да влезете и да излезете от дисковия режим за всички модели iPod. Най-добре е да платите на страницата за поддръжка на уебсайта на Apple на посещение, ако методът по-горе не работи за вас, например, ако имате различни бутони на вашия iPod.

Може да се наложи да задържите бутоните за заспиване и задържане надолу на по-нови устройства, докато екранът не стане черен, за да изключите дисковия режим върху тях.