Краен дефрагмент

Ultimate Defrag е на пръв поглед още едно средство за дефрагментиране, което може да анализира твърдия диск и да го дефрагментира, за да го ускори. Поглеждайки малко по-отблизо обаче ще разкрием още една функция, която никога не е била прилагана в програмите за дефрагментация: Възможността за преместване на файловете на други места на диска въз основа на възможно най-висока производителност. Външните места на твърдия диск са по-бързите, докато вътрешните са по-бавни.

Когато стартирате Ultimate Defrag за първи път забелязвате, че това е показване на изображение на вашия твърд диск в основния екран и дата на твърдия диск в левия прозорец. Можете да изберете друг твърд диск в левия прозорец или да натиснете бутона за анализ, за ​​да анализирате нивото на дефрагментация на твърдия диск.

След като твърдият диск е анализиран, един от шестте метода за дефрагментиране и оптимизиране на твърдия диск може да бъде избран от левия панел. Това включва следните опции:

  • Само фрагментирани файлове: Дефрагментира твърдия диск, съпоставим с класическата дефрагментация на Windows
  • Consolidate: Поставя всички директории една до друга на твърдия диск, за да намали времето за търсене
  • Папка / Име на файл: Поставя файлове и папки на твърдия диск въз основа на реда на името на папката
  • Респект: идеален за дискове с данни. Сортиране на файлове и папки според последните дати за достъп, промяна на дати и дати на създаване на файлове.
  • Летливи: Вариант на оптимизацията на Recency. Ще поръчате папки последни данни за модификация и файлове по азбучен ред
  • Авто: Програмата използва собствен алгоритъм за оптимизация, за да дефрагментира твърдия диск и да оптимизира неговата производителност.

Потребителят може да избира конкретни файлове и папки, които трябва да получават най-добрите позиции на твърдия диск, за да постигнат възможно най-добрата производителност. Това може да бъде например директория на Windows, игра, динамични библиотеки за връзки или приложения. От друга страна, файлове и папки, които не изискват най-добра производителност, могат да бъдат избрани за поставяне в по-бавните сектори на твърдия диск. Това включва архиви, изображения и резервни файлове и файлове като цяло, които не се достъпват много често.

Файлът за помощ на Ultimate Defrag е отличен. Той дава обяснение на производителността на твърдия диск в началото, обяснява всички настройки и функции по неестетичен начин и дори дава примери за това как да оптимизирате компютрите въз основа на използване, например игри, офис и дома.

Безплатната версия Ultimate Defrag е достъпна на Freeware Geeks. Бих искал да спомена, че не съм лаборатория и нямам възможност да проверя научно работата преди и след дефрагментацията. Моят компютър е сравнително нов с недостатъчно файлове, за да тества новата производителност. Има смисъл обаче, че това наистина може да увеличи производителността на системата.