Port Scanning Networking Tool SuperScan

SuperScan е безплатен порт за сканиране на мрежов инструмент, който има основната цел да сканира IP обхват. Той поддържа изключително бързи прегледи на Host Discovery, както и сканиране на TCP и UDP пристанища благодарение на своите мултирезкови и асинхронни техники.

Решаването на име на хост, което също се поддържа, е повече или по-малко моментално. Потребителите могат да въведат име на хост, IP или IP диапазон и да стартират сканирането. Сканирането на порт ще отнеме известно време в зависимост от броя, ако трябва да бъдат сканирани IP адреси. В края се генерира HTML отчет, който показва количеството открити хостове и отворените TCP и UDP портове.

Налични са няколко опции за сканиране на порт. Възможно е например да изберете различен диапазон на порт, който трябва да бъде сканиран, времеви изчаквания и заявки за откриване на хост. SuperScan не е хубаво приложение, но такова, което върши много добре работата. Отнема известно време, за да прегледате всички раздели, предоставени в софтуерната програма, за да свикнете с нея.

SuperScan предлага широка гама от мрежови инструменти, освен сканиране на порт. Той осигурява достъп до мрежови инструменти като Ping, Whois Lookups и Получавайте заявки и дори изброяване на хост на Windows.