Управлявайте раздели, отметки и контейнери на Firefox в страничната лента

Sidebery е ново разширение за уеб браузъра Firefox за управление на раздели, отметки и контейнери на браузъра в страничната лента.

Страничната лента по подразбиране на уеб браузъра Firefox може да показва отметки или историята на сърфиране; Sidebery разширява функционалността, като добавя отворени раздели и контейнери.

Разширението добавя нова странична лента към Firefox за контрол на отворени раздели, контейнери и отметки. Той показва лента с икони в горната част, която използвате за навигация между различните елементи. Можете да затворите и отворите страничната лента с раздел на F1 или като натиснете Alt и изберете View> Sidebar> Nav Center.

Щракването върху иконата на отметка показва структурата на отметките и опциите за навигацията му. Щракване с лев бутон върху която и да е отметка го отваря в текущия раздел, а среден щракване в нов раздел.

Можете да използвате модификатори на клавиатурата, за да отворите връзки или менюто с десния бутон, за да получите разширени опции като зареждане на отметки в конкретни контейнери. Можете да използвате менюто за редактиране или изтриване на отметки отдясно от страничната лента.

Отворените раздели се показват във вертикално оформление, което използва няколко нива, за да посочи връзката. В списъка с раздели по подразбиране се показват всички раздели, с изключение на тези, които са заредени в контейнери.

Менюто с десния бутон показва опции за зареждане на отворени раздели в контейнер, за преместването му в нов прозорец или прозорец за частно сърфиране и за извършване на операции върху него, като заглушаване, пин или дублиране.

Има и полезна опция за „изчистване на бисквитките“, която можете да използвате за изчистване на бисквитки, зададени от този домейн.

Щракването върху иконата на контейнер показва раздели, заредени в този контейнер; с двойно щракване се отваря нов раздел в контейнера. Менюто с десния бутон показва същите операции, които получавате в списъка с обикновени отворени раздели.

Sideberry поддържа създаването на нови контейнери от страничната лента. Щракване върху иконата за настройки изброява опциите за персонализиране; много от тях.

Можете да промените действията за щракване, например, че двукратното щракване върху даден раздел го презарежда или заглушава или че дълго натискане на левия бутон изчиства бисквитките.

Маркерите могат да се отварят автоматично в нови раздели, може да се разреши хоризонтално превъртане, за да превключвате между панели с помощта на мишката или можете да промените темата и размера на шрифта по подразбиране.

Списъкът с настройки показва поддържани клавишни връзки. Можете да използвате Alt-G, за да изберете всички елементи, да превключвате между контейнери, използвайки Alt-Period или Alt-Comma, или да използвате Ctrl-Delete, за да изтриете активния раздел.

Превключването между панели може да промени автоматично активния раздел. Можете да деактивирате това в настройките, ако предпочитате да поддържате текущия раздел активен, преди да преминете към друг панел в страничната лента.

Заключителни думи

Sideberry е мощно разширение за Firefox, което подобрява раздела, маркери и управление на контейнери. Той е особено полезен за потребителите на Firefox, които изпълняват разширението Containers на Mozilla, тъй като подобрява управлението на раздели на контейнери в Firefox.

Сега Вие: Използвате ли контейнери във Firefox?