Последен преглед на актуализации и сервизни пакети на Windows

Това ръководство ви предоставя информация за най-новите актуализации на Windows и сервизни пакети, включително къде да ги изтеглите и как да ги инсталирате.

Microsoft пусна сервизни пакети традиционно за операционните си системи, но премина към новата система за надграждане на функции с пускането на Windows 8.

Сервизните пакети са достъпни само за Windows 7 и по-ранни операционни системи от страна на клиента, докато подобрения на функциите за Windows 8 и по-нови версии на Windows, включително Windows 10.

Поддръжка на Windows

В момента Microsoft поддържа следните клиентски операционни системи:

Операционна система Последна актуализация Поддържаща фаза Край на поддръжката
Уиндоус експи Service Pack 3 приключила приключила
Windows Vista Service Pack 2 приключила приключила
Windows 7 Service Pack 1 разширена поддръжка 14 януари 2020 г.
Windows 8 Windows 8.1 разширена поддръжка 10 януари 2023г
Windows 10 Актуализация през май 2019 г. основна поддръжка 13 октомври 2025 г.

Поддръжката на Windows 10 може да бъде разширена след предоставените понастоящем дати.

Забележки:

  • Открийте жизнения цикъл на вашата продуктова поддръжка на Microsoft
  • Какво означава краят на основната поддръжка на Windows 7
  • Основната поддръжка на Windows Vista приключва днес
  • Крайната поддръжка на Windows XP не е Краят на света

Основни актуализации на Windows

Най-общо казано, няма да има нови големи актуализации за която и да е версия на Windows, но Windows 10. Microsoft няма да пусне например Windows 8.2 и също така няма да пусне Service Pack.

Компанията планира да пуска две актуализации на функции за Windows 10 годишно.

Версия за Windows 10 име Дата на излизане
Windows 10 версия 1507 първоначално освобождаване 29.07.2015
Windows 10 версия 1511 Ноемврийска актуализация 11.12.2016
Windows 10 версия 1607 Юбилейна актуализация 08.02.2016
Windows 10 версия 1703 Актуализация на създателите Април 2017г
Windows 10 версия 1709 Актуализация на Fall Creators Октомври 2017г
Windows 10 версия 1803 Актуализация за април 2018 г. Март 2018г
Windows 10 версия 1809 Актуализация на октомври 2018 г. Октомври 2018г
Windows 10 версия 1903 Актуализация през май 2019 г. 21 май 2019 г.
Windows 10 версия 1909 предстои да се определи предстои да се определи

Изтегляния на сервизни пакети

Следващата таблица съдържа Windows клиентски и сървърни операционни системи и най-новите актуализации на Service Pack или Feature за всяка.

Връзките за изтегляне може да сочат към каталога на Microsoft Update за самостоятелни изтегляния, към сайта за изтегляне на Microsoft или инструменти, които ви помагат да изтеглите тези актуализации.

Моля, обърнете внимание, че можете да използвате Windows Update, както и за изтегляне на най-новите актуализации, сервизни пакети и надстройки на функции за версията на Windows, която е инсталирана на компютъра.

Версия на Windows архитектура Сервизен пакет размер Изтегли
Уиндоус експи 32-битов Service Pack 2 266, 0 MB SP2 32-битов
Уиндоус експи 32-битов Service Pack 3 316, 4 MB SP3 32-битов
Windows XP Pro 64-битов Service Pack 2 350, 9 MB SP2 64-битов
Windows Vista 32-битов Service Pack 1 544, 3 MB SP1 32-битов
Windows Vista 64-битов Service Pack 1 873, 0 MB SP1 64-битов
Windows Vista 32-битов Service Pack 2 475, 5 MB SP2 32-битов
Windows Vista 64-битов Service Pack 2 745, 2 MB SP2 64-битов
Windows 7 32-битов Service Pack 1 537, 8 MB SP1 32-битов
Windows 7 64-битов Service Pack 1 903, 2 MB SP1 64-битов
Windows 7 32-битов и 64-битов ISO Service Pack 1 1.9 GB SP1 ISO
Windows 7 32-битов Удобство сбор 316, 0 MB CR 32-битов
Windows 7 64-битов Удобство сбор 476, 9 MB CR 64-битов
Windows 8 32-битов Windows 8.1 428, 9 MB W8.1 32-битов
Windows 8 64-битов Windows 8.1 887, 9 MB W8.1 64-битов
Windows 10 32-битова и 64-битова Юбилейна актуализация Зависи W10 1611
Windows Server 2003 32-битов Service Pack 2 372, 0 MB SP2 32-битов
Windows Server 2003 64-битов Service Pack 2 350, 9 Mb SP2 64-битов
Windows Server 2008 32-битов Service Pack 2 475, 5 MB SP2 32-битов
Windows Server 2008 64-битов Service Pack 2 745, 2 MB SP2 64-битов
Windows Server 2008 R2 64-битов Service Pack 1 912.4 MB SP1 64-битов
Windows Server 2008 R2 64-битов Удобство сбор 476, 9 MB CR 64-битов

Някои бележки:

  1. Актуализациите на Service Pack обикновено са кумулативни. Това означава, че трябва да инсталирате само най-новия наличен Сервизен пакет, а не издадените преди това. Изключение: Windows Vista изисква SP1, преди да можете да инсталирате SP2. Windows XP изисква SP1a или SP2, преди да можете да инсталирате SP3.
  2. Няма Windows XP Pro 64-битов Service Pack 3.
  3. Няма 32-битова версия на Windows Server 2008 R2.
  4. Актуализацията на удобството за обновяване за Windows 7 и Windows Server 2008 R2 изисква актуализация на актуализирания стек за април 2015 г.
  5. Надстройките с функции на Windows 10 също са кумулативни. Трябва само да инсталирате най-новата, за да инсталирате всички налични надстройки на функциите.
  6. Вижте нашето ръководство за актуализации на Windows за допълнителна информация относно актуализациите за Windows.